Klager over eleftersynsrapporter

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter.

I disse sager er der ingen beløbsgrænse.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler alle klager over elinstallationsrapporter, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

De klageberettigede er:

1. Køberen og sælgeren af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører.

 

2. Det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen.

 

Klager, der indgives senere end 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, kan ikke behandles i Ankenævnet, medmindre virksomheden, der har udarbejdet rapporten, har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt.

Garantiordningen dækker ikke sager om eleftersyn.