Erhvervsdrivende

Ankenævnet gennemgår ved modtagelsen af en klagesag, om de formelle betingelser for at klage er opfyldt. Såfremt betingelserne er opfyldt i henhold til Vedtægterne for Ankenævnet for Tekniske Installationer, modtager den indklagede virksomhed en kopi af det klageskema og de bilag, forbrugeren har indsendt, samt et svarskema, hvorefter virksomheden gives en svarfrist på min. 14 dage.

Det er vigtigt, at I reagerer på Sekretariatets henvendelse ved at udfylde svarskemaet og fremsende jeres kommentarer til sagen inden for den givne frist, da parternes bemærkninger og kommentarer er med til at oplyse sagen.

Som den indklagede part er det vigtigt, at I kommenterer klagepunktet/klagepunkterne samt fremsender kopi af eventuelle relevante bilag, som kan have betydning for sagen. Dette kan bl.a. være mailkorrespondance, fotos og/eller faglige udtalelser.

Såfremt I anerkender et eller flere af forbrugerens klagepunkter, og I derfor ønsker at foretage afhjælpning af klagepunktet/klagepunkterne eller indgå forlig med klageren, er det vigtigt, at dette tydeligt fremgår af virksomhedens første svar.

I kan læse nærmere om sagens forløb, klik her.

Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Sekretariatet på tlf. 87 41 77 90 (10-12)