Hvad kan du klage over

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere, som opfylder Vedtægternes § 4, stk. 1, mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark, over el-, vvs- og smedearbejder samt elinstallationsrapporter udført efter huseftersynsordningen.

En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne, herunder bl.a. arbejdets kvalitet og/eller regningens størrelse m.m.

Angående tidsforbruget og materialeforbruget er der dog nogle enkelte undtagelser i Vedtægterne, hvoraf Ankenævnet ikke behandler følgende klager:

  1. Virksomhedernes kalkulationsmetoder og lignende interne forretningsprincipper.
  2. Kundetimepriser og materialepriser.
  3. Rene materialeleverancer uden tilhørende installation.
  4. Hvidevarer og elektriske apparater herunder butiksvarer.

For at en klage kan optages til behandling i Ankenævnet, skal det beløb, klagen omhandler, andrage mindst 2.000 kr. inkl. moms og maks. 150.000 kr. inkl. moms. For klager over elinstallationsrapporter er der ingen beløbsgrænse.

Så længe en sag behandles i Ankenævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, der er omfattet af klagen, ligesom der ikke kan behandles klager i forbindelse med sager, der allerede er indgivet til domstolene.

Læs denne brochure før du klager, download brugerinformation her

Ønsker du at klage, download klageskemaet her, Klageskema el, vvs og bygningssmede og/eller Klageskema el-eftersyn.