Om Ankenævnet

Ankenævnet består af en uvildig formand, Peter Bredahl, som er udpeget af Domstolsstyrelsen, samt fire rådsmedlemmer, bestående af to repræsentanter for forbrugerinteresser og to repræsentanter for erhvervsinteresser. Forbrugerrepræsentanterne udpeges af henholdsvis Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening, mens repræsentanterne for erhvervssiden udpeges af TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Ved behandlingen af en klagesag i Ankenævnet deltager formanden, to repræsentanter for forbrugerinteresser og to repræsentanter for det fagområde, som sagen vedrører, herunder el eller vvs.

Den nedenstående graf illustrerer sammensætningen af Ankenævnet:

Forbrugerrepræsentanterne er Allan Malskær, udpeget af Parcelhusejernes Landsforening, og Poul Erik Jensen, udpeget af Forbrugerrådet Tænk.

På erhvervssiden benyttes et rotationsprincip, hvor erhvervsrepræsentanterne er Carsten Hansen og/eller Peter Bosteen og/eller Kim Haahr Jørgensen. Disse er udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne, for så vidt angår el-sager. Søren Mogensen og/eller Henning Mørk-Pedersen og/eller Ole Beese er udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiverne, for så vidt angår vvs-sager.

Der afholdes årligt gennemsnitligt ca. 14 nævnsmøder, der er fordelt mellem el og vvs.

Sekretariatet

Til Ankenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængig af de stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at forberede klagesager til nævnsmøderne samt af egen drift at fremskaffe fornødne retlige og faktiske oplysninger for afgørelserne.

Du kan læse nærmere om Ankenævnet, Sekretariatet og dets virke i seneste årsberetninger. Klik her for at komme til årsberetninger.