Sådan klager du (el-eftersyn)

Du kan klage over en elinstallationsrapport, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, såfremt du er utilfreds med den udarbejdede rapport. En klage kan indgives af køber eller sælger af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører, samt det forsikringsselskab der har udstedt ejerskifteforsikringen.

Såfremt du har tegnet ejerskifteforsikring i et forsikringsselskab, er det en forudsætning for at klage, at klagen har været forelagt dit forsikringsselskab, og du har fået en afgørelse derfra. Dækker dit forsikringsselskab bl.a. ikke selvrisikoen eller de fejl og mangler, der har været forbundet ved elinstallationsrapport, kan du gøre denne gældende over for indklagede i Ankenævnet.

Det er vigtigt at bemærke, at der ved el-eftersynssager kan være fejl på installationen, uden at der er fejl i elinstallationsrapporten, idet et eftersyn ikke er en fuldstændig gennemgang af ejendommens elinstallationer. Det er derfor vigtigt, at du som klager angiver og præciserer i klageskemaet, hvor i rapporten, herunder hvilken side og punkt, elinstallatøren har begået fejl.

Vigtigt – læs dette, inden du udfylder klageskemaet!

  1. Alle punkter i klageskemaet skal udfyldes. Angivelse af klagepunkterne i pkt. 14 skal anføres i kortest mulig punktform, og det er vigtigt at præcisere, hvor i elinstallationsrapporten den autoriserede elinstallatør har begået fejl.
  2. Bilag – kopi af elinstallationsrapport, fotos af de ulovlige installationer, mailkorrespondance mv. skal fremsendes. Såfremt der er tegnet ejerskifteforsikring, skal forsikringsselskabets afgørelse om dækning endvidere fremsendes.
  3. Klageskemaet skal underskrives, og klagegebyret skal indbetales, se side 4 i klageskemaet.

Download klageskema for el-eftersyn, klik venligst her.