Ikke fulgte afgørelser

Ifølge Ankenævnets vedtægter § 33 skal Ankenævnet på hjemmesiden offentliggøre navne på de erhvervsdrivende, som ikke efterlever nævnets afgørelser.

Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra hjemmesiden.

Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år.

Virksomhedsnavn CVR-nummer Offentliggørelsesdato Læs kendelse, klik på link