Sådan klager du

Du kan klage over el-, vvs- og smedearbejder samt elinstallationsrapporter efter huseftersynsordningen, såfremt du mener, at det udførte arbejde bl.a. er mangelfuldt og/eller regningens størrelse ikke stemmer overens med det udførte arbejde m.m.

Din klage kan endvidere omhandle el-eftersyn. Såfremt dette er tilfældet, klik venligst her.

Det er dog vigtigt at bemærke, at en klage kun kan indbringes for Ankenævnet, hvis du forinden forgæves har reklameret skriftligt til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger. Såfremt du ikke har reklameret til virksomheden, inden du indsender klageskemaet til Sekretariatet, vil sagen blive afvist, jf. Vedtægternes § 9, stk. 3, nr. 1.

Klageren skal ved indgivelse af klagen indbetale et klagegebyr på 400 kr. til Nordea, konto 2191 5905 849 419. Du får dit klagegebyr tilbagebetalt, hvis din klage bliver afvist fra behandling ved Ankenævnet, eller hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Erkendt skyldige og forfaldne beløb skal være indbetalt til indklagede.

Vigtigt – læs dette, inden du udfylder klageskemaet!

  1. Alle punkter i klageskemaet skal udfyldes. Angivelse af klagepunkterne i pkt. 14 skal anføres i kortest mulig punktform – henvisning til bilag accepteres ikke.
  2. Klagen skal være tydelig og præciseret.
  3. Bilag – kopi af faktura/tilbud/overslag skal medsendes og skal nummereres. Hvis bilag består af mailkorrespondance, skal denne fremsendes enkeltvis og i datoorden. I modsat fald kan du risikere, at bilagene ikke vil indgå i sagen.
  4. Klageskemaet skal underskrives, og klagegebyret skal indbetales, se side 4 i klageskemaet.

Download klageskemaer, Klageskema el, vvs og bygningssmede og/eller Klageskema el-eftersyn.