Sagens forløb

Når du har indsendt din klage til Ankenævnet, vil sagen blive forelagt virksomheden, der får mulighed for at besvare din klage. Herefter skal det vurderes, om der er grundlag for, at sagen kan forliges, afholdelse af syn og skøn eller om sagen skal vurderes af Ankenævnet på baggrund af det parterne har fremsendt.

I modellen nedenfor er sagsforløbet illustreret i grove træk.