Forbrugere

Kun forbrugere har adgang til at klage, og kun over arbejder der er bestilt/udført til ikke-erhvervsmæssige formål. Klager kan endvidere kun indgives af den, der hæfter for arbejdets betaling.

I henhold til Vedtægterne for Ankenævnet for Tekniske Installationer § 4, stk. 1, betragtes man som forbrugere i givne situationer:

  1. Ejere af private boliger, sommerhuse og lign., der ikke anvendes til udlejningsformål.
  2. Ejere af private boliger i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrugsejendomme.
  3. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for dennes regning.
  4. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på den enkelte beboers initiativ og for den enkelte beboers regning.

Arbejde på udlejnings-, andels-, og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter, betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovennævnte regel, hvis særlige forhold foreligger.

Vær opmærksom på:

Såfremt din klage vedrører elinstallationer, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, gælder der særlige regler, se her for nærmere information om eleftersyn og klageskema hertil.

Læs denne brochure før du klager, download brugerinformationen her.

Scroll Up