Forbrugere

Kun forbrugere har adgang til at klage, og kun over arbejder der er bestilt/udført til ikke-erhvervsmæssige formål. Klager kan endvidere kun indgives af den, der hæfter for arbejdets betaling.

I henhold til Vedtægterne for Ankenævnet for Tekniske Installationer § 4, stk. 1, betragtes man som forbrugere i givne situationer:

  1. Ejere af private boliger, sommerhuse og lign., der ikke anvendes til udlejningsformål.
  2. Ejere af private boliger i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrugsejendomme.
  3. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for dennes regning.
  4. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på den enkelte beboers initiativ og for den enkelte beboers regning.

Arbejde på udlejnings-, andels-, og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter, betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovennævnte regel, hvis særlige forhold foreligger.

Vær opmærksom på:

Såfremt din klage vedrører elinstallationer, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, gælder der særlige regler, se her for nærmere information om eleftersyn og klageskema hertil.

Læs denne brochure før du klager, download brugerinformationen her.