Klager over eleftersynsrapporter

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter.

I disse sager er der ingen beløbsgrænse.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler alle klager over elinstallationsrapporter, der som led i huseftersynsordningen er udarbejdet af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

De klageberettigede er:

1. Køberen og sælgeren af den ejendom, som elinstallationsrapporten vedrører.

 

2. Det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen.

 

Klager, der indgives senere end 5 år fra den overtagelsesdag, der er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra rapportens datering, kan ikke behandles i Ankenævnet, medmindre virksomheden, der har udarbejdet rapporten, har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt.

Garantiordningen dækker ikke sager om eleftersyn.

 

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk