Klager over ikke-medlemmer

Hvis virksomheden ikke er medlem af TEKNIQ, kan det være Håndværkets Ankenævn eller Byggeriets Ankenævn, du skal henvende dig til. Se nærmere på http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Hvornaar-kan-du-klage/Klager-over-byggeri-og-haandvaerkere

Er den virksomhed du vil klage over uorganiseret, kan klagen behandles i Ankenævnet, men virksomheden er i dette tilfælde ikke forpligtet til at medvirke ved sagsbehandlingen. Virksomheden kan vælge, at forpligte sig til at medvirke ved sagsbehandlingen. Derved forpligter den sig også til at efterleve Ankenævnets omkostningsafgørelse, men den er ikke forpligtet til at efterleve kendelsen, som kan indbringes for domstolene. Vælger virksomheden ikke at medvirke, kan klager alligevel begære sagen gennemført ved Ankenævnet. Sager mod ikke-medlemmer af TEKNIQ, er ikke omfattet af Garantiordningen. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for mere information

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk