Sådan klager du

Du kan få et klageskema ved at klikke i boksen til højre, eller kontakte Ankenævnets sekretariat på tlf. 87 41 77 90 alle hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Du skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr. Det får du tilbage, hvis din klage ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis du får medhold i din klage.

Du skal huske, at en klage kun kan indbringes for Ankenævnet, hvis du forinden forgæves har klaget direkte til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

Klager, der indsendes til Ankenævnet for Tekniske Installationer, men som hører under et andet privat ankenævn eller under Forbrugerklagenævnet, videresendes af sekretariatet hertil. Hvis der ikke er et relevant ankenævn at sende klagen til, må du føre sagen ved de almindelige domstole. I så fald kan du få vejledning om mulighed for retshjælp og fri proces i Ankenævnets sekretariat.

Vigtigt – læs dette inden du udfylder klageskemaet !!!

1. Alle punkter i klageskemaet skal udfyldes. Angivelse af klagepunkterne i pkt. 14 skal anføres i kortest mulig punktform – henvisning til bilag accepteres ikke.

2. Bilag – kopi af faktura/tilbud/overslag skal medsendes og skal nummereres.

Hvis bilag består af mailkorrespondance, skal denne fremsendes enkeltvis og i datoorden. I modsat fald kan du risikere, at bilagene ikke vil indgå i sagen.

3. Klageskemaet skal underskrives og klagegebyr skal indbetales (se sidste side i klageskemaet).

 

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Paul Bergsøes Vej 6, 2600  Glostrup, tlf. 87 41 77 90. Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00. E-MAIL: anke@el-vvs-anke.dk