Test side med link der viser tekst

Her vises der tekst med link til yderligere tekst

[expand title=”Cloud City” notitle=”true”]Target Content[/expand]


 1. [expand title=”Er jeg forbruger?, klik her” notitle=”true”]Du betragtes som forbruger, hvis du er ejer af private boliger, sommerhuse og lign., der ikke anvendes til udlejningsformål. Arbejdet skal være udført på dit eget initiativ, din egen risiko og regning. Klagen kan kun indgives af den, der hæfter for arbejdets betaling.[/expand]
 2. [expand title=”Kan jeg klage over en virksomhed?, klik her” notitle=”true”]Som forbruger kan du klage over en virksomhed, der har lavet VVS-, EL- eller smedearbejder. Virksomheder/erhvervsdrivende kan ikke indgive en klage til Ankenævnet.[/expand]
 3. [expand title=”Kan virksomheder indbringe en sag for Ankenævnet?, klik her” notitle=”true”]Nej – det er alene forbrugere, der kan indbringe en klagesag for Ankenævnet.[/expand]

 

<?php echo do_shortcode(‘

Som forbruger kan du klage over en virksomhed, der har lavet VVS-, EL- eller smedearbejder.

Nej - det er alene forbrugere, der kan indbringe en klagesag for Ankenævnet.

Du kan klage over pris og/eller kvalitet m.m. på det arbejde, som virksomheden har lavet. Det beløb, I skal være uenige om (det omtvistede beløb), skal være mindst 2.000 kr. inkl. moms og maksimalt 150.000 kr. inkl. moms. Er din klage mere end tre år, kan sagen kun behandles, hvis virksomheden godkender det.

Det er en forudsætning for at klage i Ankenævnet, at du har rettet henvendelse til den el-, vvs- eller bygningssmedevirksomhed, du vil klage over. En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis du som forbruger uden resultat har klaget til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

Har du modtaget en faktura, du mener ikke stemmer overens med det udførte arbejde, og/eller du af anden grund mener, at du ikke skal betale det fakturede beløb, skal du være opmærksom på, at beløb, der uretmæssigt tilbageholdes, vil blive pålagt renter for hele den periode, hvor beløbet har været tilbageholdt.

Du kan se, om den virksomhed, du klager over, er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne ved enten at indtaste virksomhedens navn eller CVR-nummer på https://www.tekniq.dk/om-tekniq-arbejdsgiverne/oversigt/findinstallator

Ja - du kan godt klage over en virksomhed, der ikke er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, såfremt denne er uorganiseret. Dog skal du være opmærksom på, at hvis virksomheden er medlem af en anden brancheorganisation, fx Dansk Håndværk eller DI Byggeri, skal du kontakte Håndværkets Ankenævn på info@hvanke.dk, og hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri, skal du kontakte Byggeriets Ankenævn på info@byggerietsankenavn.dk.

Sekretariatet har ikke mulighed for at udtale sig om, hvorvidt du har en god eller dårlig sag. Sekretariatet yder endvidere ikke juridisk rådgivning.

Du klager ved at udfylde klageskemaet og indsende det på mailadressen: anke@el-vvs-anke.dk eller ved almindelig post til adressen: Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Husk at læse klageskemaet grundigt igennem, inden du udfylder det. Ønsker du at klage, download klageskemaet her, Klageskema el, vvs og bygningssmede.

Det koster 400,00 kr. at klage. Dette er klagegebyret, som skal indbetales til vores konto i Nordea, kontonr. 2191 5905 849 419. Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eller hvis sagen afvises fra behandling ved Ankenævnet.

Det tager i gennemsnit 6 måneder at behandle en klagesag. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor hurtigt sagens parter svarer, om der er behov for syn og skøn og sagens kompleksitet i øvrigt.

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, men virksomheden ikke ønsker at acceptere Ankenævnets kendelse, har du mulighed for at gå til Nævnenes Hus (Forbrugerklagenævnet) med henblik på at føre sagen ved de almindelige domstole.

Hvis du som klager ikke får medhold ved Ankenævnet, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

Det arbejde, virksomheden har udført, er ikke direkte dækket af garantiordningen. Hvis du får medhold i din klage ved Ankenævnet, og virksomheden accepterer kendelsen, men ikke opfylder kendelsen inden for 30 dage, har du mulighed for at få dækket dit krav af garantiordningen. Garantiordningen dækker udgifter til og med 150.000,00 kr. inkl. moms, dog ikke omkostninger til syn og skøn og/eller egne pålagte sagsomkostninger. Garantiordningen dækker kun for de spørgsmål, der har været behandlet i Ankenævnet, og hvori klager har fået helt eller delvist medhold i Ankenævnets kendelse.

‘); ?>

 

 

 

 1. Hvad kan jeg klage over?

Du kan klage over prisen og/eller kvaliteten på det arbejde, som virksomheden har lavet. Det beløb, I skal være uenige om (det omtvistede beløb), skal være mindst 2.000 kr. inkl. moms og må maksimalt være 150.000 kr. inkl. moms. Er din klage mere end tre år gammel, kan sagen kun behandles, hvis virksomheden godkender det.

 

 1. Hvornår kan jeg indsende en klagesag til Ankenævnet?

Det er en forudsætning for at klage i Ankenævnet, at du har rettet henvendelse til den vvs- eller el-virksomhed, du vil klage over. En klage kan kun indbringes for Ankenævnet, hvis du som forbruger forgæves har klaget til den pågældende virksomhed, eller hvis virksomheden ikke har svaret på din henvendelse inden for tre uger.

 

 1. Virksomheden har sendt en faktura, jeg ikke kan anerkende. Hvor meget skal jeg betale?

Har du modtaget en faktura, du mener er for høj, eller du af en anden grund mener, at du ikke skal betale, skal du være opmærksom på, at beløb, der uretmæssigt tilbageholdes, vil blive pålagt renter for hele den periode, hvor beløbet har været tilbageholdt.

 

 1. Er virksomheden, der klages over, medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne?

Du kan se, om den virksomhed, du klager over, er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne ved enten at indtaste virksomhedens navn eller CVR-nummer på https://www.tekniq.dk/om-tekniq-arbejdsgiverne/oversigt/findinstallator.

 

 1. Kan jeg klage, hvis virksomheden ikke er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne?

Ja – du kan godt klage over en virksomhed, selvom virksomheden ikke er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, medmindre virksomheden er medlem af en anden organisation, fx Dansk Håndværk eller Dansk Byggeri. Hvis virksomheden er medlem af Dansk Håndværk skal du kontakte Håndværkets Ankenævn på info@hvanke.dk, og hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri skal du kontakte Byggeriets Ankenævn på info@byggerietsankenavn.dk.

 

 1. Har jeg en god sag?

Sekretariatet har ikke mulighed eller kompetence til at udtale sig om, hvorvidt du har en god eller dårlig sag. Sekretariatet yder endvidere ikke juridisk rådgivning.

 

 1. Hvordan klager jeg?

Du klager ved at udfylde klageskemaet og indsende det på mailadressen: anke@el-vvs-anke.dk eller ved almindelig post til adressen: Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Husk at læse klageskemaet grundigt igennem, inden du udfylder det.

 

 1. Hvad koster det at klage?

Det koster 300,00 kr. inkl. moms at klage. Dette er klagegebyret. Du får klagegebyret tilbagebetalt,

hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eller hvis sagen afvises fra behandling ved Ankenævnet.

 

 1. Hvor lang tid tager det at behandle min klage?

Det tager i gennemsnit 6-7 måneder at behandle en klagesag. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvor hurtigt sagens parter svarer, om der er behov for syn og skøn og sagens kompleksitet i øvrigt.

 

 1. Hvis klager får medhold, men virksomheden ikke anerkender afgørelsen?

Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, men virksomheden ikke ønsker at acceptere Ankenævnets afgørelse, har du mulighed for at gå til Nævnenes Hus (Forbrugerklagenævnet) med henblik på at føre sagen ved de almindelige domstole. Du vil få nærmere vejledning fra Sekretariatet herom, hvis det bliver nødvendigt.

 

 1. Klager får medhold. Hvem skal udbedre arbejdet?

Hvis du får medhold i din klage, får virksomhed ofte mulighed for selv at afhjælpe det påklagede arbejde, enten ved at lave arbejdet om eller ved at kreditere dig et skønnet beløb. Dette kaldes for afhjælpningsret, som er en ret, virksomheden har.

 

 1. Hvad hvis klager ikke får medhold i Ankenævnet?

Hvis du som klager ikke får medhold ved Ankenævnet, kan sagen indbringes for de almindelige domstole.

 

 1. Er arbejdet omfattet af TEKNIQ Arbejdsgivernes garantiordning?

Det arbejde, virksomheden har udført, er ikke direkte dækket af garantiordningen. Hvis du får medhold i din klage ved Ankenævnet, og virksomheden accepterer afgørelsen, men ikke opfylder afgørelsen inden for 30 dage, har du mulighed for at få dækket dit krav af garantiordningen. Det samme gælder, hvis du virksomheden er gået konkurs, og du i øvrigt har fået medhold i din klage. Garantiordningen dækker udgifter til og med 150.000,00 kr. inkl. moms, dog ikke omkostninger til syn og skøn og/eller egne pålagte sagsomkostninger. Garantiordningen dækker kun for de spørgsmål, der har været behandlet i Ankenævnet, og hvori klager har fået medhold i Ankenævnets kendelse.